Vienojošais un atšķirīgais klasiskās un modernās dejas valodas apguvē

Sandra Vītola
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, Latvija

Kopsavilkums

Kopš seniem laikiem līdz pat mūsdienām deja ir pastāvējusi dažādos veidos. Dejas mākslai nepārtraukti attīstoties, veidojas un nostiprinās dejas virziens – klasiskās dejas sistēma ar izstrādātu, precīzi noteiktu dejas valodu. 20. gs. sākumā kā alternatīva tam rodas un attīstās jauns virziens – modernā deja, kurā tiek paplašināta dejas valoda, pamatā saglabājot klasiskās dejas valodas bāzi. Lasīt vairāk "Vienojošais un atšķirīgais klasiskās un modernās dejas valodas apguvē"

Neirozinātnes pētījumi pedagoģijā

Gunita Praulīte, Viktors Veliks, Juris Porozovs
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija

Kopsavilkums

Kā praktisko, tā arī teorētisko pedagoģisko jautājumu risināšanā pēdējos gados sevi piesaka tāda zinātņu nozare kā pedagoģiskā neirozinātne (Geake, 2009). Izmantojot instrumentālas pētīšanas metodes, tā dod iespēju objektīvi spriest par neirālajiem procesiem, kas ir pamatā uztverei, uztvertā apjēgšanai, atmiņai, domāšanai u. c. Viena no tādām metodēm ir elektroencefalogrāfija (EEG metode), kas tika izmantota darba praktiskajā pētījumā. Lasīt vairāk "Neirozinātnes pētījumi pedagoģijā"

Diverģentās domāšanas kā sociālā intelekta sastāvdaļas pilnveide dejas nodarbībā: teorētiskie priekšnosacījumi

Jūlija Leimane
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, Latvija

Kopsavilkums

Šajā pētījumā diverģentā domāšana apskatīta kā daļa no sociālā intelekta struktūras, ko veiksmīgi var pilnveidot deju nodarbībās. Lasīt vairāk "Diverģentās domāšanas kā sociālā intelekta sastāvdaļas pilnveide dejas nodarbībā: teorētiskie priekšnosacījumi"

Populārās un džeza mūzikas dziedāšanas apguves metodikas izpratne studijās. Problēmas un risinājumi

Inga Bērziņa
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, Latvija

Kopsavilkums

Populārās un džeza mūzikas dziedāšanas apguves programmas piedāvā vairākas izglītības iestādes Latvijā, tomēr programma, kur par galveno izvirzīts izglītības pedagoģiskais aspekts, ir tikai Rīgas pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijā. Lasīt vairāk "Populārās un džeza mūzikas dziedāšanas apguves metodikas izpratne studijās. Problēmas un risinājumi"

Learning conditions of classical dance language for the promotion of interpretation skills of teachers

Sandra Vītola
Riga Teacher Training and Educational Management Academy, Latvia

Summary

Introduction. Dance language, its acquisition and use lies at the basis of the skill to express the message encoded in the dance artwork. The capacity to perceive, to understand and to interpret Classical Dance is one of the most important subjects for dance teachers. It aspires to acquire the dance language, to provide students with the skills to link theoretical knowledge to the physical abilities of the body. Lasīt vairāk "Learning conditions of classical dance language for the promotion of interpretation skills of teachers"

Hip-Hop dance as a developer of adolescent values within the aspect of the UNESCO Hip-Hop declaration of peace

Edmunds Veizāns
Latvian Culture College, Latvia

Summary

Relevance of the problem is revealed through the 18 principles stated in the Hip-Hop Declaration of Peace, which help justify hip-hop as a culture by revealing its significance on a level of transnational cooperation and individual growth. Lasīt vairāk "Hip-Hop dance as a developer of adolescent values within the aspect of the UNESCO Hip-Hop declaration of peace"

The tradition of Russian classical dance within Latvian ballet

Rita Spalva
Riga Teacher Training and Educational Management Academy, Latvia

Summary

Introduction. Ballet as a type of professional art in Latvia started to develop only in the 1920s. Professionals around the world associate Latvia with names of several famous dancers. Lasīt vairāk "The tradition of Russian classical dance within Latvian ballet"

Application of procedural model of creative self-expression in the artistic work of a dance group

Alda Skrastiņa
Riga Teacher Training and Educational Management Academy, Latvia

Summary

Introduction. The creative self-expression of individuality is one of the most important aspects in the artistic work of a dance group. It has become one of the most essential topics in dance pedagogy nowadays. It strives to improve the abilities of a choreographer and a dancer to enable them to apply new knowledge and develop analytical skills, prerequisites for innovations in the artistic activities of a dance group. Lasīt vairāk "Application of procedural model of creative self-expression in the artistic work of a dance group"

The interaction of music and movement balance for the emotional, intellectual and motoric personal development

Ginta Pētersone
Riga Teacher Training and Educational Management Academy, Latvia

Summary

Introduction. Music initiates the neuromuscular operation of the body, which is expressed in motion. This may happen consciously or unconsciously. Unity of music and movement sets off cognitive, emotional and motoric processes, which, being in the state of mutual interaction, sustain optimal and balanced personality development. Lasīt vairāk "The interaction of music and movement balance for the emotional, intellectual and motoric personal development"

Development of nonverbal communication skills of adolescents in the dancing class taking into account gender differece

Julia Leimane
Riga Teacher Training and Educational Management Academy

Summary

Introduction. Often in the communication process adolescent may feel depressed, and it causes rather significant discomfort. Adolescent may feel uneasy about being different from other peers or people, whom he wants to impress. Frequently he can’t fully express his feelings and thoughts. For adolescent being among peers in the dancing class is a possibility to improve necessary nonverbal communication skills and to learn to use them deliberately during communication process. Lasīt vairāk "Development of nonverbal communication skills of adolescents in the dancing class taking into account gender differece"