Jauniešu fiziskās aktivitātes un veselības problēmas

Juris Porozovs
Dzintra Porozova
Alvis Valdemiers
Riga Teacher Training and Educational Management Academy

Kopsavilkum

Pētījuma mērķis bija salīdzināt skolēnu un studentu sporta aktivitātes un veselības stāvokļa īpatnības. Tika veikti Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas 2. kursu pedagoģijas specialitāšu studentu, kā arī 49. un 90. vidusskolas 11. klašu skolēnu aptauja par viņu sporta aktivitātēm un veselības stāvokli. Pētījuma rezultāti parādīja, ka skolēni, salīdzinot ar studentiem, vairāk nodarbojas ar sportu. Lielākam studentu skaitam, salīdzinot ar skolēniem, ir nelielas veselības problēmas. Skolās un augstskolās ir jāvelta lielāka vērība skolēnu un studentu pirmās palīdzības sniegšanas iemaņu attīstīšanai.

Lasīt vairāk "Jauniešu fiziskās aktivitātes un veselības problēmas"

Fizisko aktivitāšu loma pirmsskolas vecuma bērnu kustību iemaņu, koordinācijas un orientēšanās telpā spēju attīstībā

Juris Porozovs
Toms Jurkevičs
Marina Grigorjeva
Dainis Krauklis
Rīgas Pedagoģijas un izlgītības vadības akadēmija, Latvija

 

Kopsavilkums

Ievads. Sporta nodarbibām jau no pirmajiem dzīves gadiem ir svarīga loma bērna spēju attīstībā. Pirmsskolas vecuma bērniem ir ļoti svarīgi attistīt kustību iemaņas, koordināciju un orientēšanos telpā. Pilnveidojot kustību iemaņas, bērni ar redzes traucējumiem jūtas drošāki un atbrivotāki gan saskarsmē ar citiem cilvēkiem, gan arī rotaļās. Lasīt vairāk "Fizisko aktivitāšu loma pirmsskolas vecuma bērnu kustību iemaņu, koordinācijas un orientēšanās telpā spēju attīstībā"

Studentu fiziskās aktivitātes, dzīvesveida un veselības stāvokļa izvērtējums

Juris Porozovs
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, Latvija

Kopsavilkums

Ievads. Svarīga nozīme veselības saglabāšanā ir dzīvesveidam un regulārām fiziskām aktivitātēm. Attīstoties tehnoloģijām un samazinoties fiziskām aktivitātēm, kā arī pieaugot emocionālai spriedzei, palielinās risks saslimt ar dažāda veida slimībām. Viena no riska grupām, kam nākas sastapties ar stresu un pārslodzi, ir studējošā jaunatne.

Darba mērķis. Novērtēt pedagoģijas specialitāšu studentu fiziskās aktivitātes, attieksmi pret sportu, kā arī dzīvesveida un veselības stāvokļa īpatnības. Lasīt vairāk "Studentu fiziskās aktivitātes, dzīvesveida un veselības stāvokļa izvērtējums"

Bērnu ar redzes traucējumiem koordinācijas spēju attīstība ar speciālu vingrinājumu palīdzību

Juris Porozovs , Marina Grigorjeva
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, Latvija

Kopsavilkums

Ievads. Pirmsskolas vecuma bērniem ir ļoti svarīgi attīstīt kustību koordināciju. Bērniem ar redzes traucējumiem līdzsvara sajūta un orientēšanās telpā ir vājāk attīstītāka nekā veseliem bērniem, tāpēc šo īpašību attīstīšanai jāpievērš īpaša uzmanība. Pilnveidojot kustību iemaņas, bērni ar redzes traucējumiem jūtas drošāki un atbrīvotāki gan saskarsmē ar citiem cilvēkiem, gan arī rotaļās.

Darba mērķis. Izstrādāt speciālu vingrinājumu kopumu pirmsskolas vecuma bērnu koordinācijas spēju pilnveidošanai, un pārbaudīt vingrinājuma kopuma ietekmi uz līdzsvara un orientēšanās telpā spēju attīstību bērniem ar redzes traucējumiem. Lasīt vairāk "Bērnu ar redzes traucējumiem koordinācijas spēju attīstība ar speciālu vingrinājumu palīdzību"

Individialisation and Proportioning of Physical Load During Sports Classes

Žermēna Vazne, Rasma Jansone
Latvian Academy of Sport Education, Latvia

Summary

Introduction. Often sports teachers proportion the same amount of load to all students irrespective of their physical training, physical and functional development. Relation between regulated and proportioned physical loads and moments of rest become the structural and methodological basis of sports classes.

Aim of the Study. Development of proportioned exercises in sports classes according to the indicators of every student’s physical training, physical and functional development. Lasīt vairāk "Individialisation and Proportioning of Physical Load During Sports Classes"