Fizisko aktivitāšu loma pirmsskolas vecuma bērnu kustību iemaņu, koordinācijas un orientēšanās telpā spēju attīstībā

Juris Porozovs
Toms Jurkevičs
Marina Grigorjeva
Dainis Krauklis
Rīgas Pedagoģijas un izlgītības vadības akadēmija, Latvija

 

Kopsavilkums

Ievads. Sporta nodarbibām jau no pirmajiem dzīves gadiem ir svarīga loma bērna spēju attīstībā. Pirmsskolas vecuma bērniem ir ļoti svarīgi attistīt kustību iemaņas, koordināciju un orientēšanos telpā. Pilnveidojot kustību iemaņas, bērni ar redzes traucējumiem jūtas drošāki un atbrivotāki gan saskarsmē ar citiem cilvēkiem, gan arī rotaļās. Lasīt vairāk "Fizisko aktivitāšu loma pirmsskolas vecuma bērnu kustību iemaņu, koordinācijas un orientēšanās telpā spēju attīstībā"

Pašaktualizācijas pilnveides iespējas cilvēkiem ar intelektuālās attīstības traucējumiem integratīvo mūzikas nodarbību procesā

Anita Zambare, Maruta Sīle

Kopsavilkums

Ievads. Pašlaik Latvijā ir sociālekonomiskā un kultūrpolitiskā situācija, kurai raksturīgas noteiktas prasības pret ikvienu sabiedrības locekli. Katram nepieciešams patstāvīgi noteikt savas dzīves perspektīvu, izvirzīt sev mērķi un, atbilstoši savām spējām un maksimāli izmantojot piedāvātās iespējas, atrast līdzekļus savas izvēles īstenošanai, pašaktualizācijai. Mūzika un muzicēšana kā darbība tiek uzskatīta par vienu no līdzsvarotas personības attīstības līdzekļiem.

Pētījuma mērķis. Izpētīt cilvēku ar intelektuālās attīstības traucējumiem pašaktualizācijas pilnveides iespējas integratīvo mūzikas nodarbību procesā. Lasīt vairāk "Pašaktualizācijas pilnveides iespējas cilvēkiem ar intelektuālās attīstības traucējumiem integratīvo mūzikas nodarbību procesā"

Bērnu ar redzes traucējumiem koordinācijas spēju attīstība ar speciālu vingrinājumu palīdzību

Juris Porozovs , Marina Grigorjeva
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, Latvija

Kopsavilkums

Ievads. Pirmsskolas vecuma bērniem ir ļoti svarīgi attīstīt kustību koordināciju. Bērniem ar redzes traucējumiem līdzsvara sajūta un orientēšanās telpā ir vājāk attīstītāka nekā veseliem bērniem, tāpēc šo īpašību attīstīšanai jāpievērš īpaša uzmanība. Pilnveidojot kustību iemaņas, bērni ar redzes traucējumiem jūtas drošāki un atbrīvotāki gan saskarsmē ar citiem cilvēkiem, gan arī rotaļās.

Darba mērķis. Izstrādāt speciālu vingrinājumu kopumu pirmsskolas vecuma bērnu koordinācijas spēju pilnveidošanai, un pārbaudīt vingrinājuma kopuma ietekmi uz līdzsvara un orientēšanās telpā spēju attīstību bērniem ar redzes traucējumiem. Lasīt vairāk "Bērnu ar redzes traucējumiem koordinācijas spēju attīstība ar speciālu vingrinājumu palīdzību"

Integratīvās mācību metodikas efektivitāte specifisku lasīšanas traucējumu mazināšanā sākumskolā

Anda Kauliņa, Daina Voita
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, Latvija

Kopsavilkums

Ievads. Valodas zināšanas, izpratne, lietošana un ietekme uz cilvēka sociālo un kultūras dzīvi ir ciešā saistībā ar divām svarīgākajām pamatprasmēm – lasīšanu un rakstīšanu. Lasītprasme ir noteicoša informācijas iegūšanā un izziņas prasmju attīstībā. Grūtības, ko rada ierobežojumi lasīšanā, pavada cilvēku visā dzīves laikā, radot problēmas rakstītās informācijas uztverē.

Darba mērķis. Izvērtēt integratīvās mācību metodikas efektivitāti specifi sku lasīšanas traucējumu mazināšanai sākumskolā. Lasīt vairāk "Integratīvās mācību metodikas efektivitāte specifisku lasīšanas traucējumu mazināšanā sākumskolā"

Quality of Life Assesment of Elementary School Age Children With Special Needs

Inese Švekle, Lolita Cibule, Aivars Vētra
Riga Stradins University, Latvia
Guna Eglīte
Riga Technical University, Institute of Production Quality, Latvia

Summary

Introduction. Health related quality of life is often considered to be a general informative health index. Therefore it is essential to involve children in its assessment as early as possible using measurements that are recognized world-wide. In the developed countries the indices of quality of life are used as a basis for the implementation of policies to meet children’s needs, which includes not only the needs of individuals, but are also used in the analysis of economic, social, cultural, educational and political aspects of the entire society.

The Aim of the Study. To compare self-reports of the quality of life of children with special needs aged 7–10 in Riga with the assessments of their parents and with the European normative data developed by the KIDSCREEN research group. Lasīt vairāk "Quality of Life Assesment of Elementary School Age Children With Special Needs"