Skolēna vērtību karte Rīgā un Maskavā

Elmārs Vēbers

Nodaļas saturs

Mazākumtautību skolēni latviešu valodas nodarbībās latviešu mācībvalodas sākumskolā: dažas problēmas un to risināšanas iespējas

Zenta Anspoka, Gunta Siliņa-Jasjukeviča
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, Latvija

Kopsavilkums

Ievads. Rakstā analizēta dažādu institūciju (LR Izglītības un zinātnes ministrija, Baltijas Sociālo zinātņu institūts, Valsts valodas aģentūra u.c.) pētījumu rezultāti par pēdējos gados (2000.- 2005.) aktuālu problēmu mazākumtautību skolēnu integrēšanos latviešu mācībvalodas sākumskolā un mazākumtautību skolēnu vajadzībām, apgūstot latviešu valodas kā mācību priekšmeta mācību saturu.

Darba mērķis. Analizēt mazākumtautību skolēnu vajadzības latviešu valodas mācību procesā un norādīt dažus pedagoģiskos līdzekļus, kas izmantojami šo vajadzību apmierināšanai latviešu mācībvalodas sākumskolā. Lasīt vairāk "Mazākumtautību skolēni latviešu valodas nodarbībās latviešu mācībvalodas sākumskolā: dažas problēmas un to risināšanas iespējas"

Integrated Foreign Language and Content Education for Pedagogy Students

Inta Ratnieca, Ināra Bagone
Riga Teacher Training and Educational Management Academy, Latvia

Summary

Introduction. Foreign language teacher training programmes in Latvia, as well as the contents of the subject English foreign language are based on the classical traditions, with consideration of the latest developments, especially of culture  influence on the language teaching / learning, methodology and benevolent environment creation for the students / learners at the beginning of the 21-st century. The discrepancies between the contents of the subject English foreign language (EFL) and the contemporary student/pupils' interests in Latvia greatly decrease the motivation of the students/pupils to learn the English language.

Aim of the study. To introduce the current urgent issues into the training of the EFL teachers. Lasīt vairāk "Integrated Foreign Language and Content Education for Pedagogy Students"

Emocionālā pārdzīvojuma apzināšanās kultūras vērtību izpratnei pamatskolas multikulturālā vidē

Anita Petere
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, Latvija

Kopsavilkums

Ievads. Demokratizācijas procesi Latvijā prasa, lai skolas pedagoģisko procesu nodrošinātu katram individuālajam skolēnam, ieraudzītu katru indivīdu un nodrošinātu iespēju izmantot multikulturālo vidi, kas pēdējos gados arvien vairāk iezīmējas Latvijas skolās, kā katra indivīda garīgo potenciālu sekmējošu faktoru.

Darba mērķjis. Izzināt pedagoģiskos nosacījumus emocionālā pardzīvojuma nozimībai kultūras vērtību apzināšanās sekmēšanai skolas multikulturālā vidē. Lasīt vairāk "Emocionālā pārdzīvojuma apzināšanās kultūras vērtību izpratnei pamatskolas multikulturālā vidē"

Sociālās adaptācijas un etniskās identitātes kvalitāšu izpēte jauniešiem dažādās kultūrvidēs

Māra Vidnere, Irina Plotka, Ņina Blūmenaua
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija
Daugavpils Universitāte, Transporta un sakaru institūts

Kopsavilkums

Ievads. Pēdējā laikā Baltijas valstīs notikušās politiskās, sociālās pārmaiņas veicināja jaunas etnopolitiskās, sociālpsiholoģiskās un kultūras realitātes veidošanos. Ir mainījusies arī cilvēku sociālā, etniskā, kultūras identitāte, etnisko grupu etnopolitiskais statuss. Ir pastiprinājusies savas etniskās identitātes apzināšanās.

Darba mērķis. Jauniešu etniskās identitātes un sociālās adaptācijas citā kultūrvidē izpēte. Lasīt vairāk "Sociālās adaptācijas un etniskās identitātes kvalitāšu izpēte jauniešiem dažādās kultūrvidēs"