Kreativitātes psiholoģija. Saturs

Kreativitātes psiholoģija.
Grāmatā «Kreativitātes psiholoģija» pirmo reizi Latvijā apkopotas teorētiskās zināšanas par minēto nozari. Tā paredzēta psiholoģijas u.c. studiju programmu studentiem, kā arī plašākam interesentu lokam.

The Psychology of Creativity summarizes theoretical knowledge in the domain. It is invaluable for the students of the department of psychology, as well as for all those who is interested in creativity. This book is the first edition on creativity in  Latvia.

Grāmata izdota Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta līdzfinansētā projekta Nr. LV 0088 «Atbalsta sistēma kreativitātes izpētei un paaugstināšanai cilvēkresursu attīstībā Latvijā» ietvaros.

Psychology of Creativity (2011). Riga: RPIVA, 212 pp.
Editor: prof. Dr. psych. Rita Bebre Lasīt vairāk "Kreativitātes psiholoģija. Saturs"

V nodaļa. Kreativitātes procesa raksturojums

Indra Krūmiņa

Apakšnodaļas:

IV nodaļa. Kreativitātes procesa raksturojums

Māra Vidnere

Apakšnodaļas:

III nodaļa. Radošas personības psiholoģiskās īpatnības

Ārija Karpova

Apakšnodaļas:

II nodaļa. Kreativitātes bioloģiskie pamati

Jēkabs Raipulis

Apakšnodaļas: