Fonētika mūsdienās: malēniskās izloksnes

Dace Markus
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija

Summary

Examples used in the article show that the analyzed subdialects belong to the Deep Latgalian or the Non-Selonian subdialect group of the High Latvian Dialect that has a characteristic falling and broken syllabe intonation and monophthongization of the diphthongs ie and o. Fluctuations are observed in today`s use of phonetic phenomena of subdialects, and the examples analyzed in the article suggest a special variant of the Deep Latgalian or the Non-Selonian subdialect group of the High Latvian Dialect - the so-called Malenian variants. Lasīt vairāk "Fonētika mūsdienās: malēniskās izloksnes"

Latviešu un krievu bērnu runa stāstījumos

Dace Markus
Rīgas Pedagoģijas uz izglītības vadības akadēmija

 

Pētījuma mērķis -  ar latviski un krieviski runājošu bērnu stāstījumu palīdzību ielūkoties 21. gs. sākumā Latvijā dzīvojošo bērnu pasaules uztverē. Lasīt vairāk "Latviešu un krievu bērnu runa stāstījumos"

Bērnu lingvistiskās kreatīvās darbības

Dace Markus
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, Latvija

Kopsavilkums

Ievads. Turpināta bērnu valodas un pasaules uztveres analīze.

Darba mērķis. Parādīt latviski runājošu bērnu pasaules uztveri un tās atspoguļojumu valodā, balstoties uz bērnu stāstījumiem par jēdzieniem Lasīt vairāk "Bērnu lingvistiskās kreatīvās darbības"