Par projektu

Pedagogu bibliotēka!

 

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija piedāvā pedagogiem, psihologiem un citiem interesentiem bez maksas izmantot jaunu interneta vietni: http://pedagogubiblioteka.rpiva.lv/.

Elektroniskajā bibliotēkā tiek ievietoti RPIVA veikto zinātnisko pētījumu materiāli pedagoģijā un psiholoģijā, kā arī raksti RPIVA izdotajos starptautiskajos žurnālos.

RPIVA tiek veikti pētījumi izglītības jomā, kuri varbūt noderīgi nozares profesionāļiem, tādējādi uzturot saikni starp zinātniekiem un skolotājiem. Ceram, ka pētījumu rezultāti noderēs skolotāju un citu pedagoģijas speciālistu  ikdienas darbā, kā arī studentiem un skolēniem viņu pētnieciskajos darbos.