III nodaļa. Praktikums. Kreativitāte un inovāciju attīstība organizācijā

Jānis Roze

 

Mērķis: Veicināt inovatīvos procesus organizācijā
Mērķauditorija: Vadītāji, menedžeri un darbinieki Lasīt vairāk "III nodaļa. Praktikums. Kreativitāte un inovāciju attīstība organizācijā"

II nodaļa. Praktikums. Radošums stresa pārvarēšanā un dzīves problēmu risināšanā

Māra Vidnere

 

Mērķis: Programmas mērķis ir apgūt nepieciešamās iemaņas spriedzes regulēšanā un vadīšanā. Kurss iepazīstina ar mūsdienu teorijām par individuālo stresu un praktiskajām iemaņām stresa mazināšanā, kā arī ar sava radošā potenciāla izmantošanas iespējām dzīves izturības un labizjūtas veicināšanā. Lasīt vairāk "II nodaļa. Praktikums. Radošums stresa pārvarēšanā un dzīves problēmu risināšanā"

I nodaļa. Kreativitātes jēdziens un tā attīstība

Māra Vidnere

Šajā nodaļā aplūkotas personības radošā potenciāla sākotnējās attīstības fāzes, radošo spēju mērķtiecīgas attīstības nosacījumi un principi, kas veicina kreatīvo mācīšanas paņēmienu izmantošanu, atklāts kreativitātes jēdziena psiholoģiskais saturs, sniegtas izpētes pieejas un kreativitātes saikne ar izziņas procesiem. Lasīt vairāk "I nodaļa. Kreativitātes jēdziens un tā attīstība"

Kreativitātes diagnostika un attīstība. Saturs.

Kreativitātes diagnostika un attīstība. Mācību metodiskais līdzeklis. Mācību metodiskajā līdzeklī sniegts ieskats galvenajos ar kreativitāti saistītajos konceptos. Tajā tiek piedāvātas autoru izstrādātās kreativitātes attīstības programmas, kas ietver sevī dažādas metodes, kuras izmantojamas gan pedagoģiskajā darbā, gan uzņēmējdarbībā noteiktu mērķu sasniegšanai, kā arī psihologiem un citiem konsultantiem kreativitātes veicināšanai. Lasīt vairāk "Kreativitātes diagnostika un attīstība. Saturs."

Kreativitātes psiholoģija. Saturs

Kreativitātes psiholoģija.
Grāmatā «Kreativitātes psiholoģija» pirmo reizi Latvijā apkopotas teorētiskās zināšanas par minēto nozari. Tā paredzēta psiholoģijas u.c. studiju programmu studentiem, kā arī plašākam interesentu lokam.

The Psychology of Creativity summarizes theoretical knowledge in the domain. It is invaluable for the students of the department of psychology, as well as for all those who is interested in creativity. This book is the first edition on creativity in  Latvia.

Grāmata izdota Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta līdzfinansētā projekta Nr. LV 0088 «Atbalsta sistēma kreativitātes izpētei un paaugstināšanai cilvēkresursu attīstībā Latvijā» ietvaros.

Psychology of Creativity (2011). Riga: RPIVA, 212 pp.
Editor: prof. Dr. psych. Rita Bebre Lasīt vairāk "Kreativitātes psiholoģija. Saturs"

V nodaļa. Kreativitātes procesa raksturojums

Indra Krūmiņa

Apakšnodaļas: