Jauniešu atstumtības mazināšanas pedagoģiskie paņēmieni deju nodarbībās

Daira Dāle

Kopsavilkums

Ievads. Ikvienā izglītības iestādē atstumtības process noris neatkarīgi no tā, vai sabiedrības indivīdi to saskata vai ne. Taču nedz atstumtība, nedz nabadzība nav kāda iedzimta īpašība. Atstumto nebūtu, ja nebūtu atstumšanas – konkrētu  sociālu, ekonomisku, juridisku vai politisku iemeslu, kā dēļ viena vai otra sabiedrības grupa zaudē kādas sev būtiskas dzīves iespējas vai resursus.

Pētījuma mērķis. Noskaidrot jauniešu atstumtības mazināšanas iespējas deju kolektīva nodarbībās. Lasīt vairāk "Jauniešu atstumtības mazināšanas pedagoģiskie paņēmieni deju nodarbībās"

4-5 gadīgu bērnu psihiskās attīstības veicināšana deju nodarbībās kustības un mūzikas integrācijā

Dita Dansona, Sandra Vītola

Kopsavilkums

Ievads. Vispusīgai indivīda psihiskai attīstībai vissvarīgākie ir pirmie dzīves gadi, īpaši 4-5 gadi jeb pirmsskolas vecums, kad bērns vairs nav mazbērns, bet vēl arī netuvojas skolas vecumam. Tas ir vecumposma vidus, kurā indivīda psihiskajā attīstībā liela nozīme ir socializācijai, kad bērna adaptācija ārpus ģimenes noris jaunā, neierastā vidē – pirmsskolas izglītības iestādē, deju pulciņā, u.c.

Pētījuma mērķis. Izzināt 4-5 gadīgu bērnu psihiskās attīstības veicināšanas iespējas deju nodarbībās kustības un mūzikas integrācijā. Lasīt vairāk "4-5 gadīgu bērnu psihiskās attīstības veicināšana deju nodarbībās kustības un mūzikas integrācijā"

Dejas pedagoģija I. Informācija par grāmatu.

Zinātnisko rakstu krājumā publicēti Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas (RPIVA) profesionālā maģistra studiju programmas „Dejas pedagoģija” 2008.-2012. gada absolventu un docētāju pētījumi dejas pedagoģijā. Krājums izdots RPIVA Pedagoģijas un psiholoģijas zinātniski pētnieciskā institūta īstenotā zinātniski pētnieciskā projekta „Zinātnisko pētījumu publicēšana dejas pedagoģijas attīstībai RPIVA” (projekta vadītāja prof. Dr. paed. R. Spalva) ietvaros.

Lasīt vairāk "Dejas pedagoģija I. Informācija par grāmatu."