Kreativitātes diagnostika un attīstība. Saturs.

Kreativitātes diagnostika un attīstība. Mācību metodiskais līdzeklis. Mācību metodiskajā līdzeklī sniegts ieskats galvenajos ar kreativitāti saistītajos konceptos. Tajā tiek piedāvātas autoru izstrādātās kreativitātes attīstības programmas, kas ietver sevī dažādas metodes, kuras izmantojamas gan pedagoģiskajā darbā, gan uzņēmējdarbībā noteiktu mērķu sasniegšanai, kā arī psihologiem un citiem konsultantiem kreativitātes veicināšanai. Lasīt vairāk "Kreativitātes diagnostika un attīstība. Saturs."

Verbal creativity

Irina Surkova
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija
PPZPI Kreativitātes pētniecības centrs, Latvia

Abstract

Introduction. Linguistic science has achieved remarkable success in the investigation of universals, rules and regularities.The rules and regularities that explain according to what laws we should account for language and speech creativity are still unclear.

The aim of the study is to systematise findings on verbal creativity in linguistics. Lasīt vairāk "Verbal creativity"

Pedagoģijas augstskolās plānotā radošuma veicināšana (studiju programmās, studiju kursu aprakstos un pedagogu profesionālās pilnveides B kursos)

Rita Bebre
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija
PPZPI Kreativitātes pētījumu centrs, Latvija

Kopsavilkums

Ievads. Neatņemama augstākās izglītības reformas sastāvdaļa ir radošuma izglītības ieviešana Latvijas izglītības sistēmā, kas jāveido uz zinātniskiem pamatiem. Pirms reformām nepieciešams diagnosticēt esošo stāvokli.

Darba mērķis. Analizēt pedagoģijas augstskolās plānoto radošuma veicināšanu pedagogu sagatavošanā. Lasīt vairāk "Pedagoģijas augstskolās plānotā radošuma veicināšana (studiju programmās, studiju kursu aprakstos un pedagogu profesionālās pilnveides B kursos)"

Kreatīvu un inovatīvu metožu lietošana biznesa speciālistu sagatavošanā

Maija Zakariževska
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija
PPZPI Kreativitātes pētījumu centrs, Latvija

Kopsavilkums

Ievads. Mūsdienu izglītības procesā vēlamo rezultātu sasniegšanai ir jāmeklē inovatīvi risinājumi. Tāpēc augstākās izglītības iestādēs studiju darbā tiek izmantotas kreatīvas metodes.

Darba mērķis. Izpētīt, kādas kreatīvas inovatīvas studiju metodes tiek izmantotas biznesa speciālistu sagatavošanā. Lasīt vairāk "Kreatīvu un inovatīvu metožu lietošana biznesa speciālistu sagatavošanā"

A system research of novelty in application to literature

Irina Surkova
Riga Teacher Training and Educational Management Academy
Scientific Institute of Creativity, Latvia

Abstract

Introduction. Few researchers studied the concept of originality and its property – novelty – due to the difficulty of the subject. The present article makes a contribution to the study of novelty, attempting a system approach.

The aim of the  study is to explore a system approach to the concept of novelty in its application to literature. Lasīt vairāk "A system research of novelty in application to literature"

Kreativitātes pētniecības un veicināšanas attīstība Latvijā “Norway grants” projekta LV 0088 rezultātā

Rita Bebre
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija
Norway grants projekta LV0088 vadītāja, Latvija

 

Nolādēt 6.Kreativit.PetniecibasUnVeicinas.AttistibaLV.pdf (PDF, 3.53MB)

 

Latvijas iedzīvotāju implicītās teorijas par radošumu: provizoriskie rezultāti

Indra Krūmiņa
Agnese Rumkovska
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, Latvija

Kopsavilkums

Ievads. Implicītās teorijas parāda cilvēku prātos eksistējošus, it kā „pašus par sevi saprotamus” priekšstatus, kas ietekmē cilvēku spriedumus un uzvedību. Darba mērķis: atklāt Latvijas iedzīvotāju implicītās teorijas par radošumu. Materiāli un metodes. Pētījumā piedalījās 47 dalībnieki, 19 – 66 gadus veci (M=34,2, SD=10,8), kas brīvā formā rakstiski turpināja teikumu: „Radošums, manuprāt, ir…”. Stāstījumiem tika veikta kontentanalīze, piemērojot priekšmetā pamatotās teorijas  stratēģiju. Lasīt vairāk "Latvijas iedzīvotāju implicītās teorijas par radošumu: provizoriskie rezultāti"

Projekta “Kreativitātes izpēte un veicināšana” rezultāti

Brošūrā «Projekta «Kreativitātes izpēte un veicināšana» rezultāti»» (32 lpp.) apkopoti Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta līdzfinansētā individuālā RPIVA projekta Nr. LV0088 «Atbalsta sistēma kreativitātes izpētei un paaugstināšanai cilvēkresursu attīstībā Latvijā» rezultāti. Lasīt vairāk "Projekta “Kreativitātes izpēte un veicināšana” rezultāti"

Radošas domāšanas subjektīvās novērtēšanas metodes adaptācija

Emīls Kālis
Daugavpils Universitāte, Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, Latvija
Aleksejs Vorobjovs
Daugavpils Universitāte, Latvija

Kopsavilkums

Ievads. Tradicionālā radošas domāšanas novērtēšana ar E. Torensa veida testiem saskaras ar nopietnām psihometriskām problēmām, un tāpēc tiek ierosināta radošas domāšanas subjektīvā novērtēšanas (RDSN) metode, kas balstās uz ekspertu vērtējumiem.

Darba mērķis. Adaptēt RDSN. Lasīt vairāk "Radošas domāšanas subjektīvās novērtēšanas metodes adaptācija"

Tests radošai domāšanai – attēlu veidošana(TRD): standartizācija Latvijas vispārizglītojošo skolu 9. klašu un 9. klašu15 gadīgiem skolēniem

Emīls Kālis
Daugavpils Universitāte. Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, Latvija
Līga Roķe
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, PPZPI Kreativitātes pētījumu centrs, Latvija
Indra Krūmiņa
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, Latvijas Universitāte, Latvija

Kopsavilkums

Ievads. Viens no radošuma pētījumu uzdevumiem Latvijā ir ticamu un valīdu radošuma novērtēšanas instrumentu standartizācija turpmākai izmantošanai izglītības procesā. Darba mērķis. Veikt Testa radošai domāšanai – Attēlu veidošana  (TRD-AV) standartizāciju 9.klašu skolēniem un 15 gadīgiem 9.klašu skolēniem Latvijā. Lasīt vairāk "Tests radošai domāšanai – attēlu veidošana(TRD): standartizācija Latvijas vispārizglītojošo skolu 9. klašu un 9. klašu15 gadīgiem skolēniem"