Mikro, mazo un vidējo uzņēmumu vadības īpatnības krīzes pārvarēšanas periodā Latvijā

Silvija Kristapsone
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, Latvija

Kopsavilkums

Uzņēmuma vadību ietekmē daudzi un dažādi faktori, tajā skaitā uzņēmuma lielums, uzņēmuma vadītāja vadīšanas prasmes, vadītāja personiskās īpašības, ārējās vides faktori u. c., un tas nozīmē, ka mikro, mazo un vidējo uzņēmumu (turpmāk – MMVU) vadītājam jābūt zinošam gan nozarē, gan arī vadības jautājumos. Lasīt vairāk "Mikro, mazo un vidējo uzņēmumu vadības īpatnības krīzes pārvarēšanas periodā Latvijā"

Latvijas fizisko personu sertifikācijas sistēmas un tās institucionālās struktūras (akreditācijas sistēmas) izvērtējums

Sarmīte Jēgere
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, Latvija

Kopsavilkums

Zināšanu ekonomikas laikā par galvenajiem ekonomikas attīstības faktoriem kļūst cilvēkkapitāla kvalitāte un prasme to izmantot. Latvijas fizisko personu sertifikācijas sistēmā nepieciešams nodrošināt sabiedrības aizsardzības interesēm un valsts vajadzībām atbilstošu procesu īstenošanu, kas iekļaujas ES kopējā struktūrā. Lasīt vairāk "Latvijas fizisko personu sertifikācijas sistēmas un tās institucionālās struktūras (akreditācijas sistēmas) izvērtējums"

Skolēnu pētnieciskā darbība matemātikas un dabas zinību mācībā sākumskolā

Ineta Helmane, Rūta Voiciša
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, Latvija

Kopsavilkums

Rakstā analizēta skolēnu pētnieciskās darbības veicināšana matemātikas un dabas zinību mācībā sākumskolā. Lasīt vairāk "Skolēnu pētnieciskā darbība matemātikas un dabas zinību mācībā sākumskolā"

Jēga ģenēze par tekstu pirmsskolas vecumā – fenomenoloģiskie un hermeneitiskie aspekti

Inese Freiberga
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, Latvija

Kopsavilkums

Daiļliteratūrā kodētas sabiedrības kultūras vērtības un sociālās normas. Tomēr personības attīstībai nozīmīga ir teksta personiskā jēga bērna apziņā – tekstā attēlotā nozīmīgums bērnam un personiska attieksme pret to. Jēgas veidošanās filozofijā ir fenomenoloģijas un hermeneitikas galvenais jautājums. Lasīt vairāk "Jēga ģenēze par tekstu pirmsskolas vecumā – fenomenoloģiskie un hermeneitiskie aspekti"

Populārās un džeza mūzikas dziedāšanas apguves metodikas izpratne studijās. Problēmas un risinājumi

Inga Bērziņa
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, Latvija

Kopsavilkums

Populārās un džeza mūzikas dziedāšanas apguves programmas piedāvā vairākas izglītības iestādes Latvijā, tomēr programma, kur par galveno izvirzīts izglītības pedagoģiskais aspekts, ir tikai Rīgas pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijā. Lasīt vairāk "Populārās un džeza mūzikas dziedāšanas apguves metodikas izpratne studijās. Problēmas un risinājumi"

Pašpieredzes būtība tās veidošanās studijās

Liene Batņa
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija

Kopsavilkums

Pašpieredze studijās nosaka studenta profesionalitāti, pedagoģisko meistarību un pašapziņu. Cilvēks kā personība un profesionāla vērtība, kļūst nozīmīgs iegūstot zināšanas, tās lietojot praksē iegūstot personīgo pieredzi/pašpieredzi. Lasīt vairāk "Pašpieredzes būtība tās veidošanās studijās"

Skolotāja profesionālā kompetence bilingvālā pedagoģiskajā procesā: pētījuma rezultāti

Zenta Anspoka
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, Latvija

Kopsavilkums

Rakstā analizēti starptautiskā projekta VIA LIGHT (Language for Integration and Global Human Tolerance) projekta (Nr. 518961-LLP-1-2011-1-DE-KA2-KA2MP) ietvaros veiktā empīriskā pētījuma rezultāti par to, kā skolotāji izprot starpkultūru izglītības jautājumus, kādas ir viņu vajadzības profesionālās kompetences paaugstināšanai, strādājot ar skolēniem, kuri mācību satura apguvē izmanto divas valodas vai to apgūst apzināti plānotā bilingvālā mācību procesā. Lasīt vairāk "Skolotāja profesionālā kompetence bilingvālā pedagoģiskajā procesā: pētījuma rezultāti"