Radošs līderis izglītības kvalitātei

Sandra Rone , Nils Sautiņš
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, Latvija

Kopsavilkums

Ievads. Izglītības kvalitāte lielā mērā ir atkarīga no efektīva, un radoša līdera. Līdz ar to šodien aktualizēta skolas vadītāja – līdera loma, kā arī līdzdalības vadībā loma.

Darba mērķis. Veidot izpratni par to, ko nozīmē būt radošam līderim, kas ir līderība, kad tā ir dalīta, kā skolas varētu funkcionēt un rīkoties citādi un kā dalītās līderības konkrētās izpausmes varētu izskatīties praksē. Lasīt vairāk "Radošs līderis izglītības kvalitātei"

Vispārējās izglītības iestādes vīzija un misija konkurenta analīzes un sabiedrības informēšanas aspektā

Vairis Ļaudams
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, Latvija

Kopsavilkums

Ievads. Latvijai, atgūstot neatkarību un pievienojoties Eiropas Savienības vienotai izglītības telpai, radās gan iespējas, gan problēmas, pārstrukturizējot un pielāgojot izglītības sistēmu 21.gadsimta prasībām. Ņemot vērā, ka kvalitāti veicina konkurence (kā biznesa vidē tā arī izglītības telpā), tieši šis aspekts tiek pētīts, akcentējot izglītības iestādes vīzijas un misijas nozīmi konkurences novērtēšanas un sabiedrības informētības aspektā. Veiktais pētījums veikts Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta Nr. 2009/0147/1DP/1.1.2.1.2/09/IPIA /VIAA/009 ietvaros.

Darba mērķis. Pētīt un analizēt izglītības iestāžu vīzijas un misijas formulējumus, kas ietekmē konkurentu un sabiedrības informētību par iestādes darbību un tās attīstību. Lasīt vairāk "Vispārējās izglītības iestādes vīzija un misija konkurenta analīzes un sabiedrības informēšanas aspektā"

Skolas vadītāja kompetence skolas attīstības plānošanā

Irina Degtjarjova
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, Latvija

Kopsavilkums

Ievads. Latvijā skolu direktoru vadības darba vērtēšana joprojām nav kļuvusi par kvalitātes rādītāju un izglītības menedžmenta būtisku nosacījumu. Izsludinot konkursu uz vakantu skolas direktora amata vietu, augstākā izglītība izglītības vadībā netiek izvirzīta kā principiāla prasība, bet kā galvenais atlases kritērijs tiek prasīta praktiskā skolas vadības darba pieredze divu un vairāku gadu garumā.

Darba mērķis. Raksturot skolas vadītājam nepieciešamās prasmes skolas attīstības plānošanā. Lasīt vairāk "Skolas vadītāja kompetence skolas attīstības plānošanā"

Assesing Business Ethics in Context of Corporate Social Responsibility

Jānis Strautmanis
BA School of Business and Finance, Latvia
Māra Vidnere
Riga Teacher Training and Educational Management Academy, Latvia

Summary

Introduction. Under the current economical and globalization conditions, companies in Latvia have to be aware of the importance of the enterprises’ social responsibility in the formation of a successful long term development, efficient working environment and company’s publicity.

Aim of the Study. This study investigates the relationship between organizational values and sensitivity to corporate social responsibility among current employees and business students. Lasīt vairāk "Assesing Business Ethics in Context of Corporate Social Responsibility"

Creative E-course Model in English for Engineering Students

Diāna Rumpīte
Riga Technical University, Latvia

Summary

Introduction. A topical task is to research the methodology of designing an online course in English for Specific Purposes (ESP) to foster students’ communicative and creative thinking skills in their integrity.

Aim of the Study. To design a creative online course model in ESP for engineering students. Lasīt vairāk "Creative E-course Model in English for Engineering Students"

Higher Education for the Development of Latvia

Tatjana Koķe
Minister of Education and Science of the Republic of Latvia

Summary

Introduction. One of the preconditions for successful development of Latvia and competitive growth of its national economy is an appropriately functioning system of higher education.

Aim of the Study. To update the most significant tasks and activities of the contemporary higher education institutions in Latvia within the context of the country’s competitiveness. Lasīt vairāk "Higher Education for the Development of Latvia"

European Structural Funds Support to Further Training and Increasing Competitiveness of Pedagogues of Latvia

Valdis Krastiņš, Vairis Ļaudams
Riga Teacher Training and Educational Management Academy, Latvia

Introduction

Attraction of funds from European social funds for increasing economic and professional competitiveness of teachers of Latvia is strategically important.

Aim of the Study

To research the options to increase the efficiency of education management in Latvia. Lasīt vairāk "European Structural Funds Support to Further Training and Increasing Competitiveness of Pedagogues of Latvia"