Džeza dziedātāja ķermeņa valoda kā informatīvs un māksliniecisks izteiksmes līdzeklis ansambļa muzicēšanas laikā

Inga Bērziņa, Māra Marnauza
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, Latvija

Kopsavilkums

Ievads. Svarīga loma muzikāla priekšnesuma izpildījuma laikā ir džeza dziedātāja ķermenim un tā radītajām kustībām. Ansambļa muzicēšanas kontekstā, savstarpējo sadarbību regulējošu ķermeņa kustību apguve un tas, kādā veidā šī  informācija tiek nodota, palīdz uzlabot sadarbības efektivitāti un tas nozīmē – muzikālā priekšnesuma kvalitāti. Ķermeņa kustības sevī ietver gan motorisko kustību aspektu, gan sociālo informācijas nodošanas aspektu.

Darba mērķis. Rast ķermeņa valodas pilnveidošanas iespējas džeza dziedāšanas apguves procesā. Lasīt vairāk "Džeza dziedātāja ķermeņa valoda kā informatīvs un māksliniecisks izteiksmes līdzeklis ansambļa muzicēšanas laikā"

Orķestra diriģēšanas tehnikas veidošanās pamatprincipi

Guntars Bernāts
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, Latvija

Kopsavilkums

Ievads. No diriģenta ir atkarīga patiesa ideju un tēlu atklāsme skaņdarbu atskaņošanā. Nozīmīga loma diriģēšanas mākslā ir diriģēšanas tehnikai - noteiktu kustību tehnikai, žestiem, kuri atbilst kādam konkrētam ritmam un mūzikas izteiksmīgumam.

Darba mērķis. Balstoties uz teorētiskās literatūras un pedagoģiskā darba pieredzes analīzes rezultātiem, atklāt orķestra diriģenta tehnikas veidošanās pamatprincipus. Lasīt vairāk "Orķestra diriģēšanas tehnikas veidošanās pamatprincipi"

Pasaules uzskata implikācijas izglītībā

Inese Augškalne
Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Latvija
Beatrise Garjāne
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, Latvija

Kopsavilkums

Ievads. Pasaules uzskats ir nozīmīgs filozofijas un pedagoģijas jēdziens, kas nepelnīti aizmirsts mūsdienu Latvijas izglītības realitātē. Pasaules uzskats veidojas sarežģītā cilvēka un pasaules mijiedarbības procesā, kur viens no šī procesa  komponentiem ir izglītība.

Darba mērķis. Analizēt pasaules uzskata struktūru, atsedzot tā saikni ar izglītību un raksturojot tā implikācijas iespējas, ko paver Latvijas Republikas normatīvie dokumenti izglītībā. Lasīt vairāk "Pasaules uzskata implikācijas izglītībā"

Novada tradicionālā kultūra izglītībā: situācijas izpētes rezultāti

Zenta Anspoka, Gunta Siliņa-Jasjukeviča
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, Latvija

Kopsavilkums

Ievads. Lai daudzkultūru sabiedrībā indivīds spētu veidot tolerantu attieksmi pret citādo, būtu gatavs iesaistīties starpkultūru dialogā, viņam jāapgūst sava etnosa kultūra. Mūsdienīgā izglītības saturā spēcināma tradicionālās kultūras apguve. Vērība veltāma tiem skolotāja profesionalitātes aspektiem, kas skolēnam pašam ļauj apzināties individuālo identitāti, izprast un īstenot sociālo lomu ne tikai visas valsts, bet arī konkrēta novada kultūrvidē.

Darba mērķis. Analizēt novada tradicionālās kultūras situāciju izglītībā, atklāt galvenās problēmas, ar kurām sastopas skolotāji, palīdzot skolēniem apgūt tradicionālās kultūras mantojumu. Lasīt vairāk "Novada tradicionālā kultūra izglītībā: situācijas izpētes rezultāti"