Improvizācijas metode dejas kompozīcijas apguves procesā

Rita Spalva
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, Latvija

Kopsavilkums

Ievads. Improvizācijai ir sava īpaša vieta horeogrāfu un deju skolotāju sagatavošanā – kā kreatīva mākslinieciskā darbība tā ir uzskatāma par daiļrades metodi dejas kompozīcijas studiju priekšmeta apguvē. Provocējot nejaušību un spontanitāti, tā veicina studenta radošo iztēli un atbrīvo horeogrāfi sko domu no iegūtajiem stereotipiem. Improvizācijas ceļā studenti pilnveido dejas kompozīcijas izteiksmes līdzekļus (kustības, dejas zīmējumi, ķermeņa stāvokļi telpā), izvēlas iecerei atbilstošu dejas stilu un raksturu. Attiecībās starp dejas kompozīcijas strukturēšanu kā prognozējamu māksliniecisku darbību un improvizāciju kā spontānu pieeju tās veidošanā tiek veicināta studenta-horeogrāfa izpratne par kreatīva dejas kompozīcijas veidošanas procesa unikalitāti.

Darba mērķis. Konstatēt improvizācijas metodes izmantošanas priekšrocības dejas kompozīcijas apguves procesā. Lasīt vairāk "Improvizācijas metode dejas kompozīcijas apguves procesā"

Melodijas ritmiskā pārveide kā dažādu emociju nesēja un tās atgriezeniskā saite ritmikas nodarbībā

Ginta Pētersone
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, Latvija

Kopsavilkums

Ievads. Viens no ritmikas galvenajiem mērķiem un uzdevumiem mūzikas skolā ir radīt saikni ar solfedžo apgūstamo vielu un saturu par ritmu un metru.

Darba mērķis ir atspoguļot tos nosacījumus, kas veicina adekvātu emocionālu atsaucību analizējamajam mūzikas materiālam un iedvesmo radošai izpausmei kustībās. Lasīt vairāk "Melodijas ritmiskā pārveide kā dažādu emociju nesēja un tās atgriezeniskā saite ritmikas nodarbībā"

Psycho-Immunological Process Evaluation of Biodanza

Marcus St?ck, Alejandra Villegas, Katrin Bauer,
Raul Terren, Veronica Toro, Ulrich Sack
University of Leipzig, Germany

Summary

Introduction. Biodanza is an intervention intended to promote health by encouraging selfexpression and autoregulation through music, dance and interaction as developed by R. Toro.

Aim of the Study. To examine the effects of Biodanza on the secretion of IgA and the feeling of relaxation before and after the Biodanza sessions in a group of schoolteachers. Lasīt vairāk "Psycho-Immunological Process Evaluation of Biodanza"

Development of Professional Competencies Within the Further Education of Dance Teachers

Rita Spalva, Sandra Vītola
Riga Teacher Training and Educational Management Academy, Latvia

Introduction

The perfection of the competencies as integrative pedagogical category in the education of the dance teachers is an innovative approach to the common social-cultural space. As perceived by the authors of the article, the competencies of the dance teachers in their objective contents’ structure arise from their individual experience and the opportunities of gaining the experience by life action.

Aim of the Study

To establish the dance teachers’ competences and to construct a model for the further education of the dance teachers on the basis of the theoretical and empirical research. Lasīt vairāk "Development of Professional Competencies Within the Further Education of Dance Teachers"