8. kora klases audzēkņu analītiskās domāšanas attīstības iespējas kora skaņdarbu analīzē mūzikas skolā

Baiba Zveja, Māra Marnauza

Kopsavilkums

Ievads. Kora skaņdarbu iestudēšanas procesā audzēkņu analītiskā domāšana tiek attīstīta balstoties uz skaņdarba analīzes metodi, kas pamato audzēkņu iespējas apgūt dažādus informācijas veidus, veidot iemaņas un prasmes sistematizēt, gūt dziļāku izpratni.

Pētījuma mērķis. Izpētīt mūzikas skolas 8. kora klases audzēkņu analītiskās domāšanas attīstības iespējas kora skaņdarbu analīzes procesā. Lasīt vairāk "8. kora klases audzēkņu analītiskās domāšanas attīstības iespējas kora skaņdarbu analīzē mūzikas skolā"