Jauniešu ansambļa spēles prasmju pilnveides iespējas saksofonu kvarteta darbības procesā

Inga Meijere, Māra Marnauza

Kopsavilkums

Ievads. Mūzikas instrumenta spēle ir nozīmīga cilvēka attīstībā. Tā ir arī iespēja paust savas emocijas caur mūzikas skaņām. Komunicējot ar līdzīgi domājošiem jauniem mūziķiem, rodas vēlme veidot kopējus ansambļus, kuri nereti iegūst popularitāti. Līdz šim brīdim Latvijā nav pievērsts daudz uzmanības metodēm, kā strādāt ar saksofonu kvartetu vai ar jebkuru citu pūšaminstrumentu kameransambli.

Pētījuma mērķis. Izpētīt jauniešu ansambļa spēles prasmju pilnveides iespējas saksofonu kvarteta darbības procesā. Lasīt vairāk "Jauniešu ansambļa spēles prasmju pilnveides iespējas saksofonu kvarteta darbības procesā"