Horeogrāfijas interpretācijas prasmju veidošanās pedagoģiski psiholoģiskie nosacījumi

Sandra Vītola
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, Latvija

Kopsavilkums

Ievads. Horeogrāfija ir apzīmējums mākslas veidam, kura pamatā ir deja. Interpretācija ir saistīta ar „klasisko hermeneitiku – saprašanu kā metodi” (Gudjons, 2007). Mūsdienu hermeneitika, pievēršoties interpretējamajam objektam, uzlūko to kā daudznozīmīgu, interpretācijas iespēju ziņā atvērtu. Horeogrāfijas interpretācijas prasmju veidošanās iespējama, ievērojot pedagoģiski psiholoģiskos nosacījumus mācību un audzināšanas procesā. Raksta autore analizē horeogrāfijas,  interpretācijas jēdzienus filozofijā, pedagoģijā un dejas mākslā, to prasmju veidošanos pedagoģiski psiholoģiskos nosacījumus.

Darba mērķis. Analizēt horeogrāfijas interpretācijas prasmju veidošanos un konstatēt tās pedagoģiski psiholoģiskos nosacījumus. Lasīt vairāk "Horeogrāfijas interpretācijas prasmju veidošanās pedagoģiski psiholoģiskie nosacījumi"