Mūsdienu skolēnu attieksmes kā sociālas vērtības

Ausma Špina
Māra Vidnere

Kopsavilkums


Darba mērķis:
Izanalizēt mūsdienu skolēna attieksmes kā socializācijas procesā pilnveidošanās nosacījumu. Lasīt vairāk "Mūsdienu skolēnu attieksmes kā sociālas vērtības"

Holistiska pieeja vērtībizglītībai mūsdienās

Laima Geikina
Latvijas Universitāte, Latvija

Kopsavilkums

Ievads. Rakstā aplūkoti holistiskas izglītības komponenti, nosacījumi un principi. Tie attiecināti uz vērtībizglītību. Atklāta vērtībizglītības saistība ar audzināšanu. Analizēta garīguma un garīgās audzināšanas izpratne. Īpaši raksturots vērtībizglītības reliģiskais aspkets, kas nodrošina holistiskas pieejas īstenojumu. Pētīta reliģijas un kultūras saistība, kā arī reliģijas pedagoģijas pieredze.

Darba mērķis. Analizēt holistiskas izglītības komponentus, nosacījumus un principus. Lasīt vairāk "Holistiska pieeja vērtībizglītībai mūsdienās"

Cilvēka pašaudzināšana sabiedrības attīstības krīzes apstākļos

Ausma Špona
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija

Kopsavilkums

Ievads. Demokrātiskas sabiedrības kritērijs ir cilvēku labklājība. Cilvēku sadarbības kvalitāte demokrātiskā sabiedrībā sekmē cilvēku audzināšanu līdztiesīgā divpusējā procesā – audzināšana/pašaudzināšana. Audzināšanas/pašaudzināšanas
process pozitīvi ietekmē pedagoģiskā procesā mācību, attieksmju un sabiedriskās uzvedības vienotības veidošanos.

Darba mērķis. Izanalizēt pieeju pašaudzināšanai kā objektīvai mūsdienu pedagoģiskai parādībai. Lasīt vairāk "Cilvēka pašaudzināšana sabiedrības attīstības krīzes apstākļos"

Pasaules uzskata implikācijas izglītībā

Inese Augškalne
Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Latvija
Beatrise Garjāne
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, Latvija

Kopsavilkums

Ievads. Pasaules uzskats ir nozīmīgs filozofijas un pedagoģijas jēdziens, kas nepelnīti aizmirsts mūsdienu Latvijas izglītības realitātē. Pasaules uzskats veidojas sarežģītā cilvēka un pasaules mijiedarbības procesā, kur viens no šī procesa  komponentiem ir izglītība.

Darba mērķis. Analizēt pasaules uzskata struktūru, atsedzot tā saikni ar izglītību un raksturojot tā implikācijas iespējas, ko paver Latvijas Republikas normatīvie dokumenti izglītībā. Lasīt vairāk "Pasaules uzskata implikācijas izglītībā"