Kordiriģenta muzikālās dzirdes attīstības teorētiskie aspekti

Andris Pundurs, Māra Marnauza
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, Latvija

Kopsavilkums

Ievads. Topošo mūzikas skolotāju un kordiriģentu studiju procesā Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijā (RPIVA) nozīmīga diriģēšanas studiju sastāvdaļa ir studiju kurss Koris, kurā noris studenta diriģēšanas stundās apgūto zināšanu, iemaņu un prasmju praktiska pielietošana, pārbaude un analīze. Nepietiekamas teorētiskās zināšanas par kordiriģenta muzikālās dzirdes attīstības nosacījumiem un zinātniski pamatotu metodisku paņēmienu trūkums darbā ar kori,  kavē studenta muzikālās dzirdes attīstību.

Darba mērķis. Izstrādāt kordiriģenta muzikālās dzirdes attīstības modeli darbā ar kori. Lasīt vairāk "Kordiriģenta muzikālās dzirdes attīstības teorētiskie aspekti"