Kreativitātes attīstības likumsakarības bērnu un pusaudžu vecumā

Līga Roķe
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, Latvija

Kopsavilkums

levads. Pētījumi par bērnu kreativitāti parāda noteiktas attīstības likumsakarības un dinamikas tendences. To izpratne sniedz iespēju tās pielietot audzināšanas procesā, veicinot kreatīvas un reizē adaptīvas bērna un pusaudža personības veidošanos.

Darba mērķis. Apkopot zinātniskajā literatūrā un pētījumos aprakstītās kreativitātes atītstības likumsakarības bērnu un pusaudžu vecumā. Lasīt vairāk "Kreativitātes attīstības likumsakarības bērnu un pusaudžu vecumā"