Bērns kā cilvēktiesību subjekts teorijā un praksē

Daina Dzintere, Rasma Purmale, Tija Zīriņa
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, Latvija

Kopsavilkums

Ievads. Šobrīd, 21. gadsimtā, Latvijā ir aktuāla problēma, kā nodrošināt mūsu bērniem iespējami labu bērnību, ar to saprotot nepieciešamo bērna tiesību nodrošināšanu pedagoģiskajā procesā. Tāpēc būtisks ir jautājums par pedagoģiskā procesa kvalitatīvajiem rādītājiem. Pētījumā tiek izvirzīts bērns kā cilvēktiesību subjekts.

Darba mērķis. Izzināt bērna kā cilvēktiesību subjekta vietu teorijā un praksē saistībā ar RPIVA studiju procesu pirmsskolas skolotāju sagatavošanā. Lasīt vairāk "Bērns kā cilvēktiesību subjekts teorijā un praksē"