Dabaszinātnes kā pedagoģiskās domas bāze

Jēkabs Raipulis, Gunita Praulīte
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, Latvija

Kopsavilkums

Ievads. Lielos zinātnes un tehnikas sasniegumus iepriekšējos gadsimtos noteica augstais dabaszinību izglītības līmenis un interese par eksaktajām zinātnēm. Diemžēl pēdējā laikā interese par dabaszinātnēm krītas un pazeminās dabaszinību mācīšanās līmenis. Tam ir gan objektīvi, gan subjektīvi cēloņi. Dabaszinību likumības ir universālas un darbojas arī sociālajās, ekonomikas u. c. jomās. Arī pedagoģijas didaktika jau kopš J. Komenska laikiem balstās uz dabas likumu bāzes.

Darba mērķis. Analizēt un pētīt dabaszinātnes kā pedagoģiskās domas bāzi. Lasīt vairāk "Dabaszinātnes kā pedagoģiskās domas bāze"