Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas studentu-datorlietotāju monitorings 2004.-2011. 1. studentu datorlietošanas paradumi un darba kultūras iezīmes

Janis Gedrovics, Inese Urpena, Gustavs Elers
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, Latvija

Kopsavilkums

Ievads. Mūsdienās dators ir kļuvis par nozīmīgu studiju procesa sastāvdaļu, līdz ar to aktualizējas ergonomikas prasībām atbilstošas datorlietošanas darba kultūras izpratne veselības saglabāšanas kontekstā. Rakstā analizēti rezultāti, kas iegūti RPIVA studentu-datorlietotāju monitoringā 2004.–2012. gadā.

Darba mērķis. Analizēt studentu paradumus, strādājot ar datoru, studentu izpratni par ergonomisku darba vidi un pašu datorlietotāju iespējām sekmēt ergonomikas prasību ievērošanu datorlietošanā. Līdztekus tam izvirzīts uzdevums noskaidrot, kā RPIVA ir attīstījusies studentu ergonomiskā darba kultūra, vienlaikus izvērtējot nepieciešamās darbības veselīgas datorlietošanas darba vides nostiprināšanai akadēmijā. Lasīt vairāk "Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas studentu-datorlietotāju monitorings 2004.-2011. 1. studentu datorlietošanas paradumi un darba kultūras iezīmes"