Radošās pašizpausmes procesuālā modeļa lietojums dejas iestudēšanas procesā

Alda Skrastiņa

Kopsavilkums

Ievads. Radošā pašizpausme mūsdienu pedagoģijā tradicionāli pētīta personības attīstības un produktīvās darbības kontekstā. Ne mazāk svarīgi ir pētījumi dejas pedagoģijā, kas vērsti uz personības radošā potenciāla pilnveidi un radošās pašizpausmes meklējumiem deju kolektīvu mākslinieciskajā darbībā. Lai sasniegtu konkrētu mērķi, dejas iestudēšanas procesā nepieciešams izmantot dejas mākslas izteiksmes līdzekļus, kurus lieto katrs horeogrāfs savienojumā ar dejotāju radošo potenciālu.

Pētījuma mērķis. Pamatot radošās pašizpausmes procesuālā modeļa lietojuma efektivitāti dejas iestudēšanas procesā. Lasīt vairāk "Radošās pašizpausmes procesuālā modeļa lietojums dejas iestudēšanas procesā"