Dejas kompozīcijas prasmju attīstība studiju procesā

Rita Spalva
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, Latvija

Kopsavilkums

Ievads. Rakstā analizēti veiktie mērījumi un noteikti studentu prasmju attīstības līmeņi dejas kompozīcijā studiju procesa pilnveidei. Tiek konstatēti eksperimenta dalībnieku motīvi dejas kompozīcijas veidošanai un atklāti nosacījumi pie kuriem notiek dejas kompozīcijas prasmju pilnveide studentu mākslinieciskajā darbībā.

Darba mērķis. Analizēt studentu prasmju pilnveides iespējas dejas kompozīcijas studiju priekšmetā. Lasīt vairāk "Dejas kompozīcijas prasmju attīstība studiju procesā"