Integratīvā pieeja dejas apguves procesā jaunākā skolas vecuma bērniem

Ivetta Jakovļeva

Kopsavilkums

Ievads. Deja atspoguļo personības īpatnības un cilvēka uzvedības modeli, komunikācijas struktūru un raksturu, attieksmi pret sevi un citiem. Katram skolēnam ir individuāls veids, kā viņš uztver informāciju un kā viņš šo informāciju spēj lietot. Nepieciešama individuāla pieeja, lai integrācijas rezultātā veicinātu radošo pašizpausmi. Tāpēc svarīgi ir dejas apguves procesu bagātināt ar mācību satura, formu, metožu, līdzekļu un citu faktoru integrāciju.

Pētījuma mērķis. Izpētīt integratīvās pieejas efektivitāti dejas apguves procesā jaunākā skolas vecuma bērniem. Lasīt vairāk "Integratīvā pieeja dejas apguves procesā jaunākā skolas vecuma bērniem"