Ogres novada deju kolektīvu vadītāju ieguldījums dejas pedagoģijā laika posmā no 1947. gada līdz 2010. gadam

Ilmārs Dreija

Kopsavilkums

Ievads. Nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšana ir kļuvusi par vienu no nozīmīgākajām Latvijas kultūras programmas darbības prioritātēm. Latvija bija viena no pirmajām valstīm, kas pievienojās UNESCO Konvencijai par nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu, starptautiski apliecinot vēlmi mērķtiecīgi un tālredzīgi saglabāt nemateriālo kultūras mantojumu. Arī Ogres novada deju kolektīvi un to vadītāji ir devuši ievērojamu ieguldījumu šīs kustības atbalstam un attīstībai Latvijā, taču līdz šim nav veikts pētījums, kurš konstatētu Ogres novada deju kolektīvu vadītāju reālo devumu tautas dejas mākslas attīstībai Latvijā.

Pētījuma mērķis. Pētīt Ogres novada deju kolektīvu vadītāju ieguldījumu tautas dejas pedagoģijā. Lasīt vairāk "Ogres novada deju kolektīvu vadītāju ieguldījums dejas pedagoģijā laika posmā no 1947. gada līdz 2010. gadam"