Diverģentās domāšanas kā sociālā intelekta sastāvdaļas pilnveide dejas nodarbībā: teorētiskie priekšnosacījumi

Jūlija Leimane
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, Latvija

Kopsavilkums

Šajā pētījumā diverģentā domāšana apskatīta kā daļa no sociālā intelekta struktūras, ko veiksmīgi var pilnveidot deju nodarbībās. Lasīt vairāk "Diverģentās domāšanas kā sociālā intelekta sastāvdaļas pilnveide dejas nodarbībā: teorētiskie priekšnosacījumi"

Radošas domāšanas subjektīvās novērtēšanas metodes adaptācija

Emīls Kālis
Daugavpils Universitāte, Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, Latvija
Aleksejs Vorobjovs
Daugavpils Universitāte, Latvija

Kopsavilkums

Ievads. Tradicionālā radošas domāšanas novērtēšana ar E. Torensa veida testiem saskaras ar nopietnām psihometriskām problēmām, un tāpēc tiek ierosināta radošas domāšanas subjektīvā novērtēšanas (RDSN) metode, kas balstās uz ekspertu vērtējumiem.

Darba mērķis. Adaptēt RDSN. Lasīt vairāk "Radošas domāšanas subjektīvās novērtēšanas metodes adaptācija"

V nodaļa. Kreativitātes procesa raksturojums

Indra Krūmiņa

Apakšnodaļas:

IV nodaļa. Kreativitātes procesa raksturojums

Māra Vidnere

Apakšnodaļas: