Džeza dziedātāja ķermeņa valoda kā informatīvs un māksliniecisks izteiksmes līdzeklis ansambļa muzicēšanas laikā

Inga Bērziņa, Māra Marnauza
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, Latvija

Kopsavilkums

Ievads. Svarīga loma muzikāla priekšnesuma izpildījuma laikā ir džeza dziedātāja ķermenim un tā radītajām kustībām. Ansambļa muzicēšanas kontekstā, savstarpējo sadarbību regulējošu ķermeņa kustību apguve un tas, kādā veidā šī  informācija tiek nodota, palīdz uzlabot sadarbības efektivitāti un tas nozīmē – muzikālā priekšnesuma kvalitāti. Ķermeņa kustības sevī ietver gan motorisko kustību aspektu, gan sociālo informācijas nodošanas aspektu.

Darba mērķis. Rast ķermeņa valodas pilnveidošanas iespējas džeza dziedāšanas apguves procesā. Lasīt vairāk "Džeza dziedātāja ķermeņa valoda kā informatīvs un māksliniecisks izteiksmes līdzeklis ansambļa muzicēšanas laikā"