Džeza instrumentspēles audzēkņu novērtējuma un pašvērtējuma veidošanās kopsakarības mācību sasniegumu aspektā

Līga Kārkliņa, Laima Mūrniece

Kopsavilkums

Ievads. Jauniešu vecumposma ietvaros paaugstināts vai pazemināts pašvērtējums rada neadekvātuma efektu, kas uzskatāms par vienu no disharmoniskas personības veidošanās nosacījumiem. Līdz ar to vērtēšana jeb  novērtējums ir ne tikai mācību procesa norises, mācību mērķa un izmantoto mācību metožu atbilstības kontrole un saskaņošana, bet arī audzēkņa objektīva, viņa mācību sasniegumiem atbilstoša pašvērtējuma veidošanās sekmēšana.

Pētījuma mērķis. Izpētīt džeza instrumentspēles audzēkņu novērtējuma un pašvērtējuma veidošanās kopsakarības mācību sasniegumu aspektā. Lasīt vairāk "Džeza instrumentspēles audzēkņu novērtējuma un pašvērtējuma veidošanās kopsakarības mācību sasniegumu aspektā"