Interrelations of preschooler`s development components in musical education

A. Špona, A.Liduma

Lasīt vairāk "Interrelations of preschooler`s development components in musical education"

Elpošanas teorētiskie aspekti studentu psiholoģiskās un praktiskās gatavības veicināšanā dziedāšanai

Jānis Misiņš, Māra Marnauza
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, Latvija

Kopsavilkums

Ievads. Elpošanas mehānismiem izglītībā pasaulē šobrīd tiek pievērsta ļoti liela uzmanība. Elpošana ietekmē cilvēka psihofizioloģisko stāvokli, kas būtiski ietekmē darba spējas un komuniktīvo vidi kopumā. Ilggadīgā pedagoģiskā pieredze rāda, ka šauri specializējoša izpratne par elpošanas mehānismiem dziedāšanā, runā, deklamācijā nedod studentiem pietiekamu izpratni par elpošanas mehānismiem.

Darba mērķis. Izpētīt elpošanas teorētiskos aspektus studentu psiholoģiskās un praktiskās gatavības veicināšanā dziedāšanai. Lasīt vairāk "Elpošanas teorētiskie aspekti studentu psiholoģiskās un praktiskās gatavības veicināšanā dziedāšanai"

Vingrinājumi audzēkņu dziedāšanas prasmju pilveidei džeza stilistikā

Zane Andžāne, Māra Marnauza
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, Latvija

Kopsavilkums

Ievads. Pēdējos gados pieaug jauniešu interese par džeza dziedāšanu. Dziedāšanas pedagoģijā daudz pētīta akadēmisko dziedāšanas prasmju apguves metodika, izveidoti ieteikumi dziedāšanas problēmu novēršanai. Savukārt, džeza dziedāšanas tehnikas un džeza stilistisko nianšu apguvē vērojamas nepilnības dziedāšanas tehnikas un stilistikas nepietiekamā pārzināšanā, kuru risinājumam līdz šim nav izstrādāti pietiekami metodiskie pamati un izpētīti efektīvākie pedagoģiskie līdzekļi.

Darba mērķis. Izpētīt džeza dziedāšanas prasmju specifi ku un izstrādāt vingrinājumus dziedāšanas prasmju pilnveidei džeza stilistikā. Lasīt vairāk "Vingrinājumi audzēkņu dziedāšanas prasmju pilveidei džeza stilistikā"