Skola – reāla skolēnu dzīvesdarbības modeļa realizācija konkurencei darba tirgū

Sandra Rone
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, Latvija

Kopsavilkums

Pēdējā desmitgadē sabiedrībā ir notikušas straujas pārmaiņas, kas skar arī Latvijas sabiedrību.

Darba mērķis. Teorētiski pamatot un izveidot skolēnu dzīvesdarbības modeli. Lasīt vairāk "Skola – reāla skolēnu dzīvesdarbības modeļa realizācija konkurencei darba tirgū"

Dzīvesdarbības prasmju apguve mājturības un tehnoloģiju stundās skolā

Elita Volāne, Ainārs Špons
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, Latvija

Kopsavilkums

Ievads. Skolēnu nepilnīgi apgūtās dzīvesdarbības prasmes var kļūt par iemeslu nespējai risināt dzīves problēmas, izprast dzīves jēgu, apzināties savu vērtību.

Darba mērķis. Pētīt un atklāt skolēnu dzīvesdarbības prasmju apguves pedagoģiskos nosacījumus mājturības un tehnoloģiju mācību priekšmetā. Lasīt vairāk "Dzīvesdarbības prasmju apguve mājturības un tehnoloģiju stundās skolā"