Spēļu situācijas bērnu kognitīvo funkciju novērtēšanā

Juris Porozovs
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, Latvija
Nelli Tolmača, Jānis Vandāns
Latvijas Universitātes Pēcdiploma Medicīniskās izglītības institūts, Latvija

Kopsavilkums

Ievads. Skolās aktuāla problēma ir hiperakatīvo bērnu ar uzmanības deficītu mācīšanās. Efektīvs līdzeklis bērnu uzmanības, atmiņas un vispārējā intelekta līmeņa attīstīšanai ir spēļu situāciju izmantošana.

Darba mērķis. Novērtēt hiperaktīvo bērnu kognitīvās spējas un veikt to korekciju, izmantojot funkcionālās bioregulācijas ar bioatgriezensiko saiti (FB ar BAS) metodi. Lasīt vairāk "Spēļu situācijas bērnu kognitīvo funkciju novērtēšanā"