Eiropas Savienības stuktūrfondu pārvaldība un ieguldījumu lietderība izglītības un zinātnes nozarē

Aija Vīgnere
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, Latvija

Kopsavilkums

Latvijas globālajā ekonomiskajā attīstībā liela nozīme izglītības un zinātnes darba organizācijas efektivitātes paaugstināšanā un konkurētspējas uzlabošanā ir Eiropas Savienības fondu finansējumam, tā piesaistes prasmēm un iespējām, jo īpaši, bāzējoties uz konkrēto ekonomiski-politisko situāciju – valsts un pašvaldību izglītības un zinātnes iestāžu budžetu finansējuma nepietiekamību. Lasīt vairāk "Eiropas Savienības stuktūrfondu pārvaldība un ieguldījumu lietderība izglītības un zinātnes nozarē"