Neirozinātnes pētījumi pedagoģijā

Gunita Praulīte, Viktors Veliks, Juris Porozovs
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija

Kopsavilkums

Kā praktisko, tā arī teorētisko pedagoģisko jautājumu risināšanā pēdējos gados sevi piesaka tāda zinātņu nozare kā pedagoģiskā neirozinātne (Geake, 2009). Izmantojot instrumentālas pētīšanas metodes, tā dod iespēju objektīvi spriest par neirālajiem procesiem, kas ir pamatā uztverei, uztvertā apjēgšanai, atmiņai, domāšanai u. c. Viena no tādām metodēm ir elektroencefalogrāfija (EEG metode), kas tika izmantota darba praktiskajā pētījumā. Lasīt vairāk "Neirozinātnes pētījumi pedagoģijā"