Emociju attīstības iespējas mūzikas apguves procesā

Laimrota Kriumane, Māra Marnauza
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, Latvija

Kopsavilkums

Ievads. Latvijā, gadsimtu mijā, viens no aktuāliem mūzikas pedagoģijas jautājumiem ir cilvēka emociju attīstība. Novērojumi liecina, ka mūzikas izglītībā, kā vispārizglītojošās un mūzikas skolās, tā arī augstskolu mūzikas skolotāju studiju programmās, pārsvarā uzmanības centrā atrodas zināšanu apguve un prasmju attīstība. Daudz mazāka uzmanība pievērsta attieksmei, kas ietver sevī noteiktu dzīves pozīciju, vērtīborientāciju un dzīves stilu. Viens no svarīgākajiem attieksmes veidošanās nosacījumiem ir pozitīvs emocionāls pārdzīvojums, tāpēc mūzikas stundās lielāka uzmanība jāpievērš skolēnu emociju attīstībai, pozitīva pārdzīvojuma nosacījumu radīšanai.

Darba mērķis. Apkopot un analizēt teorētiskās pieejas, novērojumu un pedagoģiskā darba pieredzi emociju attīstībā mūzikas apguves procesā. Lasīt vairāk "Emociju attīstības iespējas mūzikas apguves procesā"

Bērnu emocionālās atsaucības dinamika pirmsskolā mūzikā

Anna Līduma
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, Latvija

Kopsavilkums

Ievads. Prakse rāda, ka svarīgs nosacījums bērna vispusīgā attīstībā un muzikalitātes attīstībā ir emocionālā atsaucība. Tāpēc ikvienam cilvēkam ir nepieciešams zināt, kā veidojas emocijas un jūtas, emocionalitāte un emocionālā atsaucība.

Darba mērķis. Zinātniski izskaidrot emocionālās atsaucības veidošanos kā muzikalitātes komponenti un analizēt emocionālās atsaucības dinamiku empīriskajā pētījumā pirmsskolā mūzikā. Lasīt vairāk "Bērnu emocionālās atsaucības dinamika pirmsskolā mūzikā"