Emocionālās inteliģences prasmju pilnveide Hip-Hop deju kolektīvā janiešiem

Teiksma Ziemele

Kopsavilkums

Ievads. Emocionālā inteliģence, kas ietver emociju, rakstura īpašību un morālo tieksmju savstarpējo saistību, nav ģenētiski nosacīta, to var ieaudzināt un pilnveidot. Emocionālās inteliģences prasmes nodrošina indivīda spēju saprast, vadīt un lietot emocionāli piesātinātu informāciju. Emocionālā inteliģence paredz kā jūtīgumu pret sava un cita cilvēka garastāvokļiem, tā arī empātiju, emociju adekvātu izpausmi un kontroli. Vienaudžu sabiedrības trūkums negatīvi ietekmē emocionālās inteliģences prasmju pilnveidi un personības pašapziņas attīstību. Deju kolektīvā jaunieši iemācās komunicēt un būt sabiedriski. Attīstot emocionālo inteliģenci, jauniešiem tiek dota iespēja pilnveidot savu personību un raksturu.

Pētījuma mērķis. Pētīt jauniešu emocionālās inteliģences prasmes un to pilnveides iespējas Hip-hop deju kolektīvā. Lasīt vairāk "Emocionālās inteliģences prasmju pilnveide Hip-Hop deju kolektīvā janiešiem"

Empātija kā emocionālās inteliģences komponents mūzikas skolotāja darbībā

Laimrota Kriumane,
Māra Marnauza
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, Latvija

Kopsavilkums

levads. Rakstā analizēta empātija kā emocionālās inteliģences komponents un tās nozīme mūzikas skolotāja darbībā.

Darba mērķis. Izpetīt cilvēka empātijas spēju kā emocionālās inteliģences komponenta teorētiskos aspektus un noteikt tās nozīmi mūzikas skolotāja darbībā. Lasīt vairāk "Empātija kā emocionālās inteliģences komponents mūzikas skolotāja darbībā"

Emocionālās inteliģences teorētiskie aspekti

Laimrota Kriumane, Māra Marnauza
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, Latvija

Kopsavilkums

Ievads. Rakstā analizētas zinātnieku atziņas par emocionālo inteliģenci un emocionālās inteliģences testu saturs salīdzinošā aspektā.

Darba mērķis. Izpētīt zinātnisko literatūru par emocionālo inteliģenci, kā arī emocionālās inteliģences testu saturu salīdzinošā aspektā. Lasīt vairāk "Emocionālās inteliģences teorētiskie aspekti"