Empātija kā emocionālās inteliģences komponents mūzikas skolotāja darbībā

Laimrota Kriumane,
Māra Marnauza
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, Latvija

Kopsavilkums

levads. Rakstā analizēta empātija kā emocionālās inteliģences komponents un tās nozīme mūzikas skolotāja darbībā.

Darba mērķis. Izpetīt cilvēka empātijas spēju kā emocionālās inteliģences komponenta teorētiskos aspektus un noteikt tās nozīmi mūzikas skolotāja darbībā. Lasīt vairāk "Empātija kā emocionālās inteliģences komponents mūzikas skolotāja darbībā"

Emocionālās inteliģences teorētiskie aspekti

Laimrota Kriumane, Māra Marnauza
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, Latvija

Kopsavilkums

Ievads. Rakstā analizētas zinātnieku atziņas par emocionālo inteliģenci un emocionālās inteliģences testu saturs salīdzinošā aspektā.

Darba mērķis. Izpētīt zinātnisko literatūru par emocionālo inteliģenci, kā arī emocionālās inteliģences testu saturu salīdzinošā aspektā. Lasīt vairāk "Emocionālās inteliģences teorētiskie aspekti"