Latvijas iedzīvotāju izlases grupas priekšstatu par labizjūtu satura vienības kā pirmā Latvijas labizjūtas testa izveides pamats

Guna Svence, Māris Majors, Laila Majore
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, Latvija

Kopsavilkums

Ievads. Veiktais pētījums dod iespēju analizēt, kādi ir Latvijas iedzīvotāju priekšstati, par jaunvārdu labizjūta, kas ļāva izveidot satura vienības, lai, apkopojot līdzīgo, savāktu pamatotu informāciju labizjūtas testa apakšskalu izveidei, dotu iespēju izveidot pirmuzmetumu, pārbaudīt tā validitāti un izveidot testa pirmo variantu.

Darba mērķis. Noskaidrot, ar kādiem pozitīvās psiholoģijas jēdzieniem Latvijas pētījuma tiek asociēts jaunvārds „labizjūta”, lai uz esošo konstruktu jeb satura vienību pamata izveidotu labizjūtas testu, kas būtu piemērots latviešu valodas lietotājiem. Lasīt vairāk "Latvijas iedzīvotāju izlases grupas priekšstatu par labizjūtu satura vienības kā pirmā Latvijas labizjūtas testa izveides pamats"