Ieslodzīto emocionālās atsaucības veidošanās mūzikas nodarbībās Iļģuciema cietumā

Elvīra Gameršmidte, Maruta Sīle

Kopsavilkums

Ievads. Latvijas izglītības koncepcijā izvirzītais izglītības mērķis nosaka – radīt ikvienam cilvēkam iespējas veidoties par garīgi un fiziski attīstītu, brīvu un atbildīgu radošu kultūras personību (Izglītības attīstības koncepcija 2007.–2013. gadam, 2006). Izglītības process jebkura tipa izglītības iestādēs neatšķiras, tai skaitā arī ieslodzījuma vietu skolās. Ieslodzīto izglītības primārais mērķis ir nodrošināt ieslodzītajiem tiesības mācīties. Atšķirīga cietumskolās ir skolotāja darbības specifika gan saturiski, gan arī pēc intensitātes. Nodarbību mērķi arī atšķiras. Tāpēc nepieciešams izvērtēt cietumskolu darbības efektivitāti, analizējot to no dažādiem aspektiem – ieslodzīto skaits, ieslodzīto iepriekšējā sagatavotība, ieslodzīto vecums, ieslodzīto emocionālās atsaucības līmenis. Cietumu vidi raksturo depersonalizācija, institucionalizācija, desocializācija, kas veicina personības degradāciju. Mūzikas nodarbībās iespējama šo kaitējumu mazināšana, atjaunojot, rosinot ieslodzīto emocionālo atsaucību. Ieslodzīto emocionālā atsaucība tiek rosināta, kad ieslodzītās izjūt mūzikas materiāla emocionālo saikni ar saviem individuālajiem pārdzīvojumiem. Tas sekmē sociāli aktīvas dzīves pozīcijas nostiprināšanos un gatavību deviantās uzvedības korekcijai, sekmē psiholoģisko sagatavotību dzīvei brīvībā.

Pētījuma mērķis. Izpētīt ieslodzīto emocionālās atsaucības veidošanās iespējas mūzikas nodarbībās Iļģuciema sieviešu cietumā. Lasīt vairāk "Ieslodzīto emocionālās atsaucības veidošanās mūzikas nodarbībās Iļģuciema cietumā"