Izglītība un audzināšana ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanai

Jēkabs Raipulis
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, Latvija

Kopsavilkums

Ievads. Attīstītāko pasaules valstu saimniekošanas veids jau ievērojami pārsniedz to resursu daudzumu, ko spēj nodrošināt Zeme, lai visi pasaules iedzīvotāji dzīvotu vairāk vai mazāk nodrošinātu dzīvi. Lai novērstu ekoloģisko katastrofu, ir definēti igltspējīgas attīstības principi, kuri paredz, ka mums nodrošinot savas vajadzības ir jādzīvo tā, lai nākamās paaudzes varētu nodrošināt savas vajadzības.

Darba mērķis. Analizēt jaunatnes priekšstatus par sabiedrības tālākās attīstības perspektīvām un apkopot idejas par izglītību ilgtspējībai. Lasīt vairāk "Izglītība un audzināšana ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanai"