Korporatīvo sociālo atbildību determinējošās vērtību orientācijas Latvijas uzņēmumos

Māra Vidnere
Jānis Strautmanis
Dmitrijs Igoņins

Summary

Corporate social responsibility is societal expectation of corporate behavior: behaviors that are felt by the stakeholders to be society or morally required. Managers’ orientations of values are extremely important in shaping their perception of  the importance for a firm to set attention and act according to its social responsibility. Lasīt vairāk "Korporatīvo sociālo atbildību determinējošās vērtību orientācijas Latvijas uzņēmumos"

Izglītība un audzināšana ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanai

Jēkabs Raipulis
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, Latvija

Kopsavilkums

Ievads. Attīstītāko pasaules valstu saimniekošanas veids jau ievērojami pārsniedz to resursu daudzumu, ko spēj nodrošināt Zeme, lai visi pasaules iedzīvotāji dzīvotu vairāk vai mazāk nodrošinātu dzīvi. Lai novērstu ekoloģisko katastrofu, ir definēti igltspējīgas attīstības principi, kuri paredz, ka mums nodrošinot savas vajadzības ir jādzīvo tā, lai nākamās paaudzes varētu nodrošināt savas vajadzības.

Darba mērķis. Analizēt jaunatnes priekšstatus par sabiedrības tālākās attīstības perspektīvām un apkopot idejas par izglītību ilgtspējībai. Lasīt vairāk "Izglītība un audzināšana ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanai"

Pilsoniskā izglītība ilgtspējīgai attīstībai jauno speciālistu izglītībā Latvijā

Inese Jurgena
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības adadēmija, Latvija
Zigurds Mikainis
Rēzeknes Augstskola, Latvija

Kopsavilkums

Ievads. Raksts veltīts jauno speciālistu pilsoniskās izglītības problēmām ilgtspējīgas attīstības kontekstā. Mūsdienu apstākļos to veiksmīga atrisināšana kļūst par augstākās izglītības centrālo funkciju.

Darba mērķis. Analizēt pilsoniskās izglītības pieredzi ilgtspējīgas attīstības aspektā jauno speciālistu izglītībā Latvijā. Lasīt vairāk "Pilsoniskā izglītība ilgtspējīgai attīstībai jauno speciālistu izglītībā Latvijā"