Skolēnu attieksme pret skolu un savas nākotnes perspektīvām kā pedagoģiska problēma

Ausma Špona
Dmitrijs Igoņins

Nodaļas saturs