Integratīvās mācību metodikas efektivitāte specifisku lasīšanas traucējumu mazināšanā sākumskolā

Anda Kauliņa, Daina Voita
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, Latvija

Kopsavilkums

Ievads. Valodas zināšanas, izpratne, lietošana un ietekme uz cilvēka sociālo un kultūras dzīvi ir ciešā saistībā ar divām svarīgākajām pamatprasmēm – lasīšanu un rakstīšanu. Lasītprasme ir noteicoša informācijas iegūšanā un izziņas prasmju attīstībā. Grūtības, ko rada ierobežojumi lasīšanā, pavada cilvēku visā dzīves laikā, radot problēmas rakstītās informācijas uztverē.

Darba mērķis. Izvērtēt integratīvās mācību metodikas efektivitāti specifi sku lasīšanas traucējumu mazināšanai sākumskolā. Lasīt vairāk "Integratīvās mācību metodikas efektivitāte specifisku lasīšanas traucējumu mazināšanā sākumskolā"