6 gadīgo bērnu jaunās integrētās mācību programmas realizācijas problēmas un risinājumi

Elita Volāne, Aira Roga
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, Latvija

Kopsavilkums

Ievads. Skolas gaitu sākšanu no sešu gadu vecuma kā obligātu nosacījumu nu jau ilgāku laiku virza ne vien politiķi, bet arī Izglītības un zinātnes ministrijas ierēdņi. Šīs nostādnes rezultātā izstrādāta jauna integrēta programma sešgadīgo bērnu mācību procesam. Latvijas izglītības sistēmas praksē nereti vispirms tiek izstrādātas un ieviestas dažādas izglītības programmas, nejautājot tiešās mērķauditorijas viedokli, pēc tam, kad jau radušās problēmas, sākas diskusijas un publiska apspriešana. Šis gadījums nav izņēmums, kas arī noteica pētījuma aktualitāti.

Darba mērķis. Izzināt jaunās integrētās mācību programmas apguves iespējas kopveselumā un atklāt realizācijas pedagoģiskos nosacījumus. Lasīt vairāk "6 gadīgo bērnu jaunās integrētās mācību programmas realizācijas problēmas un risinājumi"