Līderis mūsdienu skolā – izaicinājums un iespējas

Sandra Rone
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, Latvija

Kopsavilkums

Ievads. Skolu līderība ir aktuāla tēma, jo izglītības kvalitāte lielā mērā ir atkarīga no efektīva un radoša līdera. Līdz ar to šodien aktualizēta skolas vadītāja – līdera loma, kā arī līdzdalības vadībā loma.

Darba mērķis. Veidot izpratni par to, ko nozīmē līderība, kad tā ir dalīta, kā skolas varētu funkcionēt un rīkoties citādi un kā dalītās līderības konkrētās izpausmes varētu izskatīties praksē. Lasīt vairāk "Līderis mūsdienu skolā – izaicinājums un iespējas"

Radošs līderis izglītības kvalitātei

Sandra Rone , Nils Sautiņš
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, Latvija

Kopsavilkums

Ievads. Izglītības kvalitāte lielā mērā ir atkarīga no efektīva, un radoša līdera. Līdz ar to šodien aktualizēta skolas vadītāja – līdera loma, kā arī līdzdalības vadībā loma.

Darba mērķis. Veidot izpratni par to, ko nozīmē būt radošam līderim, kas ir līderība, kad tā ir dalīta, kā skolas varētu funkcionēt un rīkoties citādi un kā dalītās līderības konkrētās izpausmes varētu izskatīties praksē. Lasīt vairāk "Radošs līderis izglītības kvalitātei"