Pedagoģijas augstskolās plānotā radošuma veicināšana (studiju programmās, studiju kursu aprakstos un pedagogu profesionālās pilnveides B kursos)

Rita Bebre
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija
PPZPI Kreativitātes pētījumu centrs, Latvija

Kopsavilkums

Ievads. Neatņemama augstākās izglītības reformas sastāvdaļa ir radošuma izglītības ieviešana Latvijas izglītības sistēmā, kas jāveido uz zinātniskiem pamatiem. Pirms reformām nepieciešams diagnosticēt esošo stāvokli.

Darba mērķis. Analizēt pedagoģijas augstskolās plānoto radošuma veicināšanu pedagogu sagatavošanā. Lasīt vairāk "Pedagoģijas augstskolās plānotā radošuma veicināšana (studiju programmās, studiju kursu aprakstos un pedagogu profesionālās pilnveides B kursos)"

Dabaszinātnes kā pedagoģiskās domas bāze

Jēkabs Raipulis, Gunita Praulīte
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, Latvija

Kopsavilkums

Ievads. Lielos zinātnes un tehnikas sasniegumus iepriekšējos gadsimtos noteica augstais dabaszinību izglītības līmenis un interese par eksaktajām zinātnēm. Diemžēl pēdējā laikā interese par dabaszinātnēm krītas un pazeminās dabaszinību mācīšanās līmenis. Tam ir gan objektīvi, gan subjektīvi cēloņi. Dabaszinību likumības ir universālas un darbojas arī sociālajās, ekonomikas u. c. jomās. Arī pedagoģijas didaktika jau kopš J. Komenska laikiem balstās uz dabas likumu bāzes.

Darba mērķis. Analizēt un pētīt dabaszinātnes kā pedagoģiskās domas bāzi. Lasīt vairāk "Dabaszinātnes kā pedagoģiskās domas bāze"

Pasaules uzskata implikācijas izglītībā

Inese Augškalne
Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Latvija
Beatrise Garjāne
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, Latvija

Kopsavilkums

Ievads. Pasaules uzskats ir nozīmīgs filozofijas un pedagoģijas jēdziens, kas nepelnīti aizmirsts mūsdienu Latvijas izglītības realitātē. Pasaules uzskats veidojas sarežģītā cilvēka un pasaules mijiedarbības procesā, kur viens no šī procesa  komponentiem ir izglītība.

Darba mērķis. Analizēt pasaules uzskata struktūru, atsedzot tā saikni ar izglītību un raksturojot tā implikācijas iespējas, ko paver Latvijas Republikas normatīvie dokumenti izglītībā. Lasīt vairāk "Pasaules uzskata implikācijas izglītībā"