Pieaugušā kā studiju procesa subjekta raksturojums

Diāna Liepa
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, Latvija

Kopsavilkums

Ievads. Latvijas augstākajā izglītībā nepieciešams nodrošināt sabiedrības interesēm un valsts vajadzībām atbilstošu studiju procesu īstenošanu, kā arī jaunu metožu ieviešanu. Pārmaiņu realizācija ir cieši saistīta pieaugušo mērķa grupas izpēti.

Darba mērķis. Analizēt pieaugušo kā subjektu augstskolas studiju procesa realizācijā. Lasīt vairāk "Pieaugušā kā studiju procesa subjekta raksturojums"