Emocionālās inteliģences prasmju pilnveide Hip-Hop deju kolektīvā janiešiem

Teiksma Ziemele

Kopsavilkums

Ievads. Emocionālā inteliģence, kas ietver emociju, rakstura īpašību un morālo tieksmju savstarpējo saistību, nav ģenētiski nosacīta, to var ieaudzināt un pilnveidot. Emocionālās inteliģences prasmes nodrošina indivīda spēju saprast, vadīt un lietot emocionāli piesātinātu informāciju. Emocionālā inteliģence paredz kā jūtīgumu pret sava un cita cilvēka garastāvokļiem, tā arī empātiju, emociju adekvātu izpausmi un kontroli. Vienaudžu sabiedrības trūkums negatīvi ietekmē emocionālās inteliģences prasmju pilnveidi un personības pašapziņas attīstību. Deju kolektīvā jaunieši iemācās komunicēt un būt sabiedriski. Attīstot emocionālo inteliģenci, jauniešiem tiek dota iespēja pilnveidot savu personību un raksturu.

Pētījuma mērķis. Pētīt jauniešu emocionālās inteliģences prasmes un to pilnveides iespējas Hip-hop deju kolektīvā. Lasīt vairāk "Emocionālās inteliģences prasmju pilnveide Hip-Hop deju kolektīvā janiešiem"

Džeza instrumentspēles audzēkņu novērtējuma un pašvērtējuma veidošanās kopsakarības mācību sasniegumu aspektā

Līga Kārkliņa, Laima Mūrniece

Kopsavilkums

Ievads. Jauniešu vecumposma ietvaros paaugstināts vai pazemināts pašvērtējums rada neadekvātuma efektu, kas uzskatāms par vienu no disharmoniskas personības veidošanās nosacījumiem. Līdz ar to vērtēšana jeb  novērtējums ir ne tikai mācību procesa norises, mācību mērķa un izmantoto mācību metožu atbilstības kontrole un saskaņošana, bet arī audzēkņa objektīva, viņa mācību sasniegumiem atbilstoša pašvērtējuma veidošanās sekmēšana.

Pētījuma mērķis. Izpētīt džeza instrumentspēles audzēkņu novērtējuma un pašvērtējuma veidošanās kopsakarības mācību sasniegumu aspektā. Lasīt vairāk "Džeza instrumentspēles audzēkņu novērtējuma un pašvērtējuma veidošanās kopsakarības mācību sasniegumu aspektā"