Latvijas armijas kara orķestru kapelmeistaru pedagoģiskā darbība no 1919. līdz 1940. gadam

Māris Visendorfs, Boriss Avramecs

Kopsavilkums

Ievads. Latvijas armijas kara orķestru darbība ir būtiska Latvijas kultūrvēstures un mūzikas vēstures sastāvdaļa. Trūkst apkopotas informācijas par profesionālo militāro orķestru darbību pirmās Latvijas Republikas laikā.

Pētījuma mērķis. Izpētīt Latvijas armijas kara orķestru vēsturiski muzikālo attīstību, kara kapelmeistaru pedagoģisko darbību un tās ietekmi uz kultūras norisēm sabiedrībā 20. gadsimta 20.–30. gados. Lasīt vairāk "Latvijas armijas kara orķestru kapelmeistaru pedagoģiskā darbība no 1919. līdz 1940. gadam"